Thứ Tư, 13 tháng 5, 2009

Giao dịch đầu tiên đã thành công

0 nhận xét
Khách hàng đầu tiên của vnMath là bạn ngotrieu136. Bạn đã yêu cầu một cuốn sách khá cũ và vnMath đã tìm được giúp bạn. Hôm qua bạn đã gửi email xác nhận đã nhận được sách. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ. Ai sẽ là khách hàng tiếp theo đây? Hễ gặp khó khăn gì về toán nhớ liên lạc với chúng tôi nhé!

Comments

0 comments to "Giao dịch đầu tiên đã thành công"

Đăng nhận xét

 

Copyright 2009 Some Rights Reserved Revolution Two Church theme by Brian Gardner Converted into Blogger Template by Bloganol dot com